Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

AKUPUNKTUR


Akupunktur är en behandlingsform inom traditionell kinesisk medicin som har använts i tusentals år i Kina och som har fått alltmer ökad uppmärksamhet i hela världen under senare år. Begreppet akupunktur myntades av de europeiska missionärer som på 1600-talet och framåt verkade i Kina. Acus, betyder nål och punktur betyder instick/punktera. Det är en terapi med vilken man reglerar störningar i kroppen genom att placera mycket tunna sterila engångsnålar, av rostfritt stål, på speciella platser s k akupunkturpunkter. Det är en effektiv och väl beprövad metod, såväl i förebyggande syfte som för ett flertal olika sjukdomsbehandlingar. Traditionell kinesisk medicin, TCM, bygger på att det i kroppen finns ett meridiansystemet med olika punkter som har sina speciella funktioner där livsenergin, Qi, strömmar igenom. Olika kombinationer av punkter väljs vid behandling olika sjukdomstillstånd eller för att stärka kroppen och balansera Qi.
Terapeut: Gunilla Widlund. Medlem i Svenska Akupunkturförbundet.