Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

ROSENMETODEN


Genom Rosenmetodens lätta, mjuka beröring blir det möjligt att lösa upp spänningar i kroppen och på så sätt hitta den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag. För att hålla borta obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron, ”håller vi ihop” oss och spänner våra muskler. Eftersom kroppen minns det som vårt psyke inte orkar bära har vi utvecklat denna fysiska försvarsmekanism för att överleva. När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar också massor av energi. Energi som vi skulle kunna använda på ett bättre sätt. Detta kallar Marion Rosen ”barriärer mot att leva”. Ett av Rosenmetodens primära mål är att tillåta människan att anta den fysiska och känslomässiga skepnad hon har inre möjlighet till. Rosenmetoden är bra för dig som har spända och värkande muskler. Bra för dig som behöver slappna av, som känner dig trött eller stressad, har sömn– eller koncentrationssvårigheter.

Terapeut: Certifierad rosenterapeut Rose-Marie Åhman tel nr:
070-8850422, Aktiv Hälsoservice 08-6226334.