Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

ÖRONAKUPUNKTUR


Akupunktur är en gammal kinesisk behandlingsmetod. Öronakupunktur är en akupunkturform där nålar sätts enbart i öronen. Det sätts fem nålar i vardera örat vilket bl a stimulerar hormoner, nervsystem och cirkulationssystem. Personen får sitta med dessa under minst 45 minuter. Efteråt kan nejlikefrön sättas för att förlänga effekten. Öronakupunktur brukar beskrivas som den tysta, ”icke-verbala terapin”. Med detta menas att för dem som känner det svårt att prata om sina problem eller kanske t o m tycker det är onödigt, i t ex samtalsterapi, så är öronakupunktur ett bra alternativ. Detta gäller inte minst vid olika former av krissituationer. Man måste inte prata för att få en effekt. Vidare så ”öppnar” öronakupunktur upp och personen brukar efter ett tag vilja prata om sina problem. Det ger också en lugnande effekt. Detta är en form av akupunktur som lämpar sig väl för smärtlindring, migrän, sömnstörningar, depression, behandling av olika beroendetillstånd och vid avgiftning. De flesta som får öronakupunktur beskriver effekten som tydlig och märkbar.
Terapeut: Elisabeth Fajerson, tel: 0736-286006, epost: info@livskraftisolna.com. Länk: www.livskraftisolna.com