Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

PERSONLIG COACHING


Bli viktig och värdefull i sitt eget liv med livscoaching! Personlig coaching innebär att genom samtal lyckas med förändringar. Att få lära sig arbeta med medveten struktur mot sina mål. Frågeställningar kan vara: Vad är viktigt i mitt liv? Vilka prioriteringar gör jag? Karriär, pengar, familj, vänner, egen personlig utveckling eller fritid. Vad gör mig riktigt glad? Hur blir jag en tydligare förälder? Hur uppnår jag en bättre hälsa? Hur blir jag en bättre chef? I coachingprocessen arbetar man stegvis och strukturerat mot sina mål tillsammans med sin personliga coach. Samtidigt utvecklas förmågan att leda sig själv på ett hälsosamt sätt. Detta gör att man förvärvar ett redskap att arbeta vidare med på egen hand mot ”Det goda livet”. Det gäller att välja det vi verkligen vill. I coachingarbetet tränar man för att göra positiva val åt sig själv. Det innebär att träna på att vara här och nu, att välja sina tankar och känslor och bli medveten om sitt beteende. Arbetet med konkreta mål gör att man utvecklar sin ansvarskänsla för sina val och handlingar. - För att lyckas vinna måste man träna! Att träna på livet för att lära sig mer om det och sig själv.

Terapeut: Agneta Wikström. Tel nr: 070-6503277.
E-post: agneta.wikstrom@gmail.com