Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

SAMTALSTERAPI


Psykosyntes är en samtalsterapi, en praktisk psykologiform och en livsattityd som ser människan som en helhet med kropp, själ, känslor och intellekt. Hur samspelet mellan dessa fungerar är avgörande för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. I psykosyntesen utgår man bl a från att, i alla våra personliga svårigheter och problem, finns ett frö till mänsklig mognad och tillväxt. Man fokuserar även på det friska i individen, ser på möjligheter och potentialen som finns i varje människa. Anledningarna till att man söker denna samtalsterapi kan vara många, t ex för personlig utveckling, stress, oro, relationsproblem, men ofta finns det en längtan efter en förändring i livet. I denna samtalsterapi ges möjligheter att stanna upp och reflektera över vem du är, ditt förflutna och din framtid, både som privatperson och i din yrkesroll. Genom att öka medvetenheten och få insikter kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och bättre styra över våra liv. Medvetna människor blir mer harmoniska och lyckas bättre både i privatlivet och i yrkeslivet.
Terapeut: Diplomerad samtalsterapeut och organisationskonsult Mirjana Daneskär. Tel: 0730-256817.