Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

HYPNOSTERAPI


Hypnos börjar med en s.k. induktion utifrån våra sex sinnen och en fokusering på andningen. Personen försätts då i ett hypnotiskt tillstånd där omvärlden så att säga ”försvinner”. Detta kan liknas vid det, då man dagdrömmer. Hypnosterapeuten för sedan personen till en ”inre” trygg plats som kan liknas vid en ”inre trädgård”. Med hjälp av metaforer och suggetioner utifrån de problem personen vill ha hjälp med kan hypnosterapeuten stärka personens självförtroende för att kunna bearbeta och lösa problemen. Hypnosterapeuten tar sedan upp det som personen behöver hjälp med. Behandlingen tar ca 45 min.
Terapeut: Certifierad hypnosterapeut Elisabeth Fajerson, tel: 0736-286006, epost: info@livskraftisolna.com. Länk: www.livskraftisolna.com