Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

förstora
FRISKT LEDARSKAP – Ledarskap ur ett hälsoperspektiv
Tommy Ljusenius, Lars-Göran Rydqvist

Detta är en oumbärlig och självklar hjälpreda för var och en som har ansvar för ledarskap i arbetslivet och anser att det innefattar att man ska motverka ohälsa, sjukfrånvaro och låg effektivitet. Förutom förklaringar vad ett friskt ledarskap bör innehålla så beskrivs här också bra verktyg som kan användas för att nå denna målsättning. Det är allt för lätt att betrakta hälsan som individens ensak tills ohälsa uppstått. Först då sätter man in resurser för att rätta till detta. Alltid en mer kostsam lösning i stället för förebyggande åtgärder.
  Antal:   298 kr