Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

förstora
AKTIVT LIV
Björn Ekblom, Jonny Nilsson

Friskfaktor nr 1 - fysisk aktivitet. En bok för den extra intresserade av fysisk aktivitet. Behandlar bl a frågor som: Positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet. Studier av sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Är satsning på fysisk aktivitet lönsam? Vidare vad som händer i kroppen vid träning av kondition, styrka, rörlighet och teknik. Författarna är en professor i fysiologi och en idrottslärare - forskare vid Idrottshögskolan.
  Antal:   257 kr