Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

förstora
SMARTA RÖRELSER FÖR FYSISK OCH MENTAL BALANS
Susanne Wolmesjö

Vi får mer och mer kunskap och blir då alltmer
medvetna om att hjärna, nervsystem och kropp
är en helhet. Här får man lära sig mer om vilken
stor betydelse dessa kunskaper har för utövandet
av smarta rörelser. Man får också veta hur rörelse
kan underlätta inlärning, öka kreativitet och sänka
stressnivån samt hur balans i den inre miljön
skapas genom rörelser. Allt beskrivet ingående
och pedagogiskt.
  Antal:   240 kr