Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

förstora
En bok om RELATIONER
Jonas Himmelstrand

Relationer finns på olika nivåer. Till föräldrar, barn, vänner eller arbetskamrater. Här får man i koncentrerad form en genomgång av relationers betydelse och vad man kan göra för att skapa bästa möjliga relationer på både kort och lång sikt. Likaväl som man själv blir påverkad av människors beteenden så blir andra påverkade av ditt. Genom att öka sin medvetenhet i kontakten med andra så kan man bli starkare och tryggare i sina relationer till alla man har runt omkring sig.
  Antal:   58 kr