Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

DEN MENTALA MILJÖNS BETYDELSE FÖR UTVECKLING OCH FRAMGÅNG
Birgitta Söderlund

Den mentala miljön har en avgörande betydelse för utveckling och framgång för såväl den enskilde som verksamheter. Det gäller förmågan förnya sig i tankarna, vara kreativ och motiverad, att kunna koncentrera sig och vara inspirerad. Det handlar även om intellektuell kompetens, IQ, emotionell kompetens, EQ och om att vilja. För att kunna utveckla sig själv och sitt arbete krävs att skaffa sig förmågan att skapa nya tankar, sätta
upp nya och utvecklande gränser. Att avgöra om vi ska leva och arbeta under förutsättningar som leder till framgång eller motgång.
  Antal:   265 kr